Bảng giá SMERP

MiniERP

Đầy đủ các phân hệ và tính năng ERP cơ bản.

3.990.000 / năm

Đăng ký
Xem chi tiết
 • Đủ 8 phân hệ
 • Thương hiệu của bạn
 • Đã bao gồm hosting
 • Hỗ trợ 24/7

SMERP

Đầy đủ các phân hệ và tính năng ERP nâng cao.

11.990.000 / năm

Đăng ký
Xem chi tiết
 • Đủ 8 phân hệ
 • Thương hiệu của bạn
 • Đã bao gồm hosting
 • Hỗ trợ 24/7

SMERP Pro

Giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp số hoá.

12.990.000 / năm

Đăng ký
Xem chi tiết
 • Đủ 8 phân hệ
 • Thương hiệu của bạn
 • Đã bao gồm hosting
 • Hỗ trợ 24/7

SMERP Plus

Giải pháp và dịch vụ ERP trọn gói – Được đề xuất.

59.990.000 / năm

Đăng ký
Xem chi tiết
 • Đủ 8 phân hệ
 • Thương hiệu của bạn
 • Đã bao gồm hosting
 • Hỗ trợ 24/7

Bảng giá các tiện ích mở rộng

California roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€7

Tuna roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€8

Spicy Salmon roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€9

Fluke Ume Shiso roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€7

Spicy Salmon roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€9

Tuna Cucumber roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€10

Eel Avocado roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€8

Shrimp Tempura roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€12

California roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€7

Tuna roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€8

Spicy Salmon roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€9

Fluke Ume Shiso roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€7

Spicy Salmon roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€9

Tuna Cucumber roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€10

Eel Avocado roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€8

Shrimp Tempura roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€12

California roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€7

Tuna roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€8

Spicy Salmon roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€9

Fluke Ume Shiso roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€7

Spicy Salmon roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€9

Tuna Cucumber roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€10

Eel Avocado roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€8

Shrimp Tempura roll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing.

€12

Bảng so sánh tính năng

Tính năng

Chatbots

24/7 Support

Teams

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

MiniERP

Chatbots: 1

24/7 Support:

Teams:

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Storage: 2 GB

Free

Đăng ký
SMERP

Chatbots: 2

24/7 Support:

Teams: ✔️

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

Storage: 5 GB

$19

Đăng ký
SMERP Pro

Chatbots: 5

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

Storage: 10 GB

$49

Đăng ký
SMERP Plus

Chatbots: Unlimited

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

Storage: Unlimited

$99

Đăng ký