Hoá giải 5 bài toán khó của doanh nghiệp nhờ SMERP

Hoá giải 5 bài toán khó của doanh nghiệp nhờ SMERP

Công tác quản trị tại mỗi doanh nghiệp luôn có các vấn đề và các bài toán cần được giải quyết. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ về 5 bài toán khó được giải quyết nhờ phần mềm SMERP, mời quý vị tham khảo. Sự thật là mọi doanh nghiệp ở mọi[ … ]

Câu chuyện thành công của Sawa khi áp dụng SMERP

Câu chuyện thành công của Sawa Việt Nam khi áp dụng SMERP

Là một doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch vụ trong ngành lọc nước và các thiết bị gia dụng. Sawa Việt Nam với định hướng kinh doanh bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm, Sawa Việt Nam đã quyết định thay đổi các phần mềm đơn lẻ và thay bằng giải pháp[ … ]

Doanh nghiệp SME và các khó khăn khi chuyển đổi số

Doanh nghiệp SME và các khó khăn khi chuyển đổi số

Là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, SME thường trực các điểm yếu về năng lực kinh doanh, năng lực quản trị, năng lực tài chính,… Khi nói đến chuyển đổi số – một xu hướng tất yếu của mọi loại hình doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp SME cũng gặp nhiều khó khăn hơn[ … ]