Câu chuyện thành công của Sawa khi áp dụng SMERP

Câu chuyện thành công của Sawa Việt Nam khi áp dụng SMERP

Là một doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch vụ trong ngành lọc nước và các thiết bị gia dụng. Sawa Việt Nam với định hướng kinh doanh bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm, Sawa Việt Nam đã quyết định thay đổi các phần mềm đơn lẻ và thay bằng giải pháp ERP hợp nhất SMERP. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học thành công từ Sawa Việt Nam nhé.

Trả lời