SMERP

Phần mềm CRM

Phân hệ quản trị quan hệ khách hàng toàn diện trên nền tảng SMERP. Với tất cả các tính năng mạnh mẽ nhất từ các modul marketing, quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý khách hàng, lịch sử giao dịch,…

Tại sao CRM lại quan trọng?

Doanh nghiệp của bạn có đủ số lượng khách hàng tiềm năng? doanh nghiệp của bạn đang có bao nhiêu khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ? Giá trị (doanh thu) cụ thể mà họ có thể đóng góp? Trạng thái quan hệ của họ với doanh nghiệp của bạn như thế nào? Họ có quan trọng không?…

Vui lòng bỏ qua phần mềm CRM nếu bạn cho rằng các câu hỏi trên không quan trọng hoặc không liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm

Tính năng CRM trên nền tảng SMERP

SMERP

CRM giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

01. Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

02. Our Expert Staff

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

03. Logistic Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm
Our Services

We Give You control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tìm hiểu về phần mềm CRM

Frequently asked question 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Frequently asked question 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Frequently asked question 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Đăng ký nhận tư vấn