Tính năng SMERP

SMERP – Với đầy đủ các phân hệ quản trị cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ và sản xuất. Các tính năng tiện ích cũng được trang bị và đáp ứng nhiều nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp.

Các phân hệ SMERP

Đăng ký nhận tư vấn